Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

22 december 2007

Ook Engelsen gaan vluchtstrook in spits gebruiken

De laatste rapportage van Herman Heegstra in 2007. Over spitsstroken in Engeland naar Nederlands voorbeeld, het werkprogramma voor 2008 en de verschillen tussen Engeland en Nederland.

Na een geslaagde proef bij Birmingham gaat de Highways Agency in heel Engeland vluchtstroken in de spits openstellen voor het verkeer. Dat heeft de Britse minister van Transport besloten. Het idee om vluchtstroken als spitsstroken te gebruiken, komt uit Nederland. “Ik ben ervan overtuigd dat PIM hier een stimulerende rol heeft gespeeld”, zegt verbindingsofficier Herman Heegstra vanuit Birmingham.

Zonder PIM zou men in Engeland nog niet aan deze innovatie toe zijn?
“Zo scherp kun je het niet stellen. Mensen kijken ook zonder PIM wel over de grenzen. Er zijn bijvoorbeeld goede contacten met de DVS. Ook ontmoet men elkaar in internationale gremia. Maar de samenwerking die we nu via PIM hebben, versnelt dit soort ontwikkelingen wel. En we hebben het hier niet over een kleinigheidje; het is immers nogal wat om op een aantal van de drukste motorways vluchtstroken vrij te geven voor verkeer tijdens de spits.”

Over die samenwerking gesproken: u was namens PIM begin november betrokken bij het opstellen van het werkprogramma voor 2008. Wat is dat voor programma?
“Heel simpel gezegd is dat een programma waarin we (Rijkswaterstaat, de Highways Agency en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer) hebben opgenomen wat we komend jaar binnen PIM gezamenlijk gaan doen. Rijkswaterstaat is al twee jaar intensief bezig met PIM en dat heeft ons een voorsprong gegeven. Maar het is de bedoeling dat ook de Engelsen en Vlamingen meer met ons en met elkaar gaan doen, zodat de inspanningen evenredig over de partijen worden verdeeld en we er allemaal evenveel voordeel van hebben.”

Wat staat er zoal in dat programma?
“Nou, bijvoorbeeld dat het Vlaams Agentschap op 13 en 14 maart in Brugge een conferentie organiseert over het aanbesteden van onderhoudscontracten. De Vlamingen hebben veel belangstelling voor de manier waarop dat in Engeland en Nederland gebeurt en willen gebruikmaken van de in deze landen opgedane kennis en ervaring. Een ander voorbeeld is dat er een vergelijkend onderzoek komt naar de kosten van het wegmeubilair. Wat zijn de kosten van bijvoorbeeld geleiderails, portalen, geluidsschermen en verkeersboren in Nederland, Engeland en Vlaanderen en wat verklaart de eventuele verschillen? De Highways Agency heeft behoefte aan deze benchmark en dus gaan we daarmee aan de slag.”

U heeft het over vergelijkingen. Als verbindingsofficier leidde u, samen met Bruce Parker, op het Midterm Review Congres een workshop over de verschillen tussen Engeland en Nederland. Later gaf u daarover ook een lezing bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wat is het belangrijkste verschil?
“In Engeland is men meer gefocust op targets. Prestatie-indicatoren zijn daar belangrijker dan in Nederland. Mensen worden er ook harder op afgerekend. Dat geldt niet alleen voor de Highways Agency, maar voor de Britse samenleving als geheel.”

Vindt u dat Rijkswaterstaat daar meer naartoe moet?
“Je moet altijd rekening houden met cultuurverschillen, maar wat ik erg goed vind aan de Engelse werkwijze is de manier waarop zij de prestaties meten. Dat gaat heel eenvoudig, met wat ik de ‘verkeerslichtmethodiek’ noem: groen is goed, met rood heb je een probleem en oranje vraagt om extra aandacht van beide partijen. Dat is zeker iets waar wij van kunnen leren. Wel is het belangrijk de juiste PIN’s te kiezen. Zo halen in Engeland sommige ziekenhuizen wel de PIN van het aantal uitgevoerde operaties, maar overlijden er patiënten omdat er geen goede PIN voor hygiëne is.”

Noem tot slot eens een overeenkomst?
“Nederland en Engeland hebben te maken met dezelfde soort problemen en op beleidsniveau worden in grote lijnen vergelijkbare oplossingen voorgesteld. Voor de toekomstige samenwerking is dat een belangrijke constatering. ‘Make the most of the existing’ is hier het credo. Gerichte aanleg- en uitbreidingsprojecten gaan overigens gewoon door.”

 

bron: project PIM

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl