Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

5 januari 2008

Orderportefeuilles zijn nog steeds goed gevuld
Column Adri Buur

De omvang van de bouwproductie zal in 2008 niet veel afwijken van wat in het afgelopen jaar is gerealiseerd. Uit de bijdrage van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) aan de verwachtingen voor de bouwproductie in de komende jaren van EuroConstruct valt af te leiden, dat het groeitempo vertraagt. Dit is ook niet meer dan logisch, want in de productiecapaciteit zit voor de korte termijn weinig rek.

De orderportefeuilles zijn nog steeds goed gevuld. Dus ook als de algemene economische ontwikkeling in de loop van het jaar stagnatie zou gaan vertonen, zal het dit jaar wel loslopen.
Ontwikkelt de omvang van de bouwproductie zich lang-zaam maar gestaag, ook de veranderingen in de samenstelling van de productie verlopen niet schoksgewijs.

De voortzetting van de grotere productie voor vervanging, verbetering en onderhoud in ruil voor de beperking van de productie ter vergroting van de voorraad, verloopt eveneens langzaam maar zeker. Dus ook de verschuiving van uitbreiding van het bebouwde gebied naar het bouwen op bestaande locaties zet door. Pleidooien om de woningproductie te versnellen door meer maagdelijke grond daarvoor beschikbaar te stellen zullen niet effectief blijken. In ieder geval niet in de komende twee jaar.

De omvorming naar een geliefde woonplek van de 40 Vogelaarwijken wordt voorgesteld als een majeure operatie, maar is dit in productietermen wel het geval? Het lijkt me niet en van enig tempo is bovendien geen sprake.

Ook bedrijfsterreinen zullen vaker nieuw leven worden ingeblazen dan dat er gestart wordt met nieuwe parken.
De financiën voor nieuwe en vernieuwde infrastructuur zijn beschikbaar. Steeds vaker zal het uitgeven van het beschikbare geld een probleem vormen. De bestaande regelgeving en vooral ook de interpretatie hiervan werkt uitermate belemmerend. Zie de Tweede Coentunnel, om maar een voorbeeld te noemen. De groei van de productie in de sector infra zal lager zijn dan in de b&u, maar van een krimp zal naar verwachting geen sprake zijn. Hiervoor werd erop gewezen, dat op de korte termijn de rek er even uit is bij de bestaande bouwcapaciteit.

Het is niet reëel om te veronderstellen dat een sterke versnelling zal optreden in beschikbaarheid van innovatieve toepassingen, ook dit gaat niet schoksgewijs. Het totaal van (kleine) veranderingen en verbeteringen leveren een continue stroom op. Wél heeft de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende nadruk op duurzaamheid een extra stimulerend effect op nieuwe methoden en toepassingen. Daarbij spelen verschuivende verhoudingen in de kosten van de verschillende productiefactoren een belangrijke rol.

Ten slotte een nieuwjaarwens. Schep in het ruimtelijke beleid meer plekken om te bouwen. Grond is de eerste te vervullen voorwaarde om te kunnen bouwen. Als deze niet wordt vervuld, moet niet langer worden geklaagd over hoge prijzen en een tegenvallende woningbouwproductie.

bron: Cobouw

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl