Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

30 maart 2008

Presentatie Speerpunt Bouw op Bouwrai 2008

Speerpunt Bouw is een nieuw overkoepelend initiatief van de universitaire bouwonderzoekers op de Nederlandse bouwfaculteiten van de 3 TU’s in Delft, Eindhoven en Twente. Doel is om hun gezamenlijke onderzoek meer te richten op de toepasbaarheid in de bouw en daarmee de bouwsector te voorzien van een belangrijke stimulans in innovatie. De presentatie op de Bouwrai 2008 is de eerste publicatie van het Speerpunt Bouw naar het bouwpubliek en dient om de respons te peilen op het gepresenteerde concept.

Als overkoepelende organisatie beoogt Speerpunt Bouw Nederland gidsland te laten zijn voor innovatie in de Europese bouwindustrie: de bouw moet met de resultaten beter, sneller, flexibeler, transparanter en innovatiever kunnen gaan werken. Bij de ambitie van ‘gidsland’ behoort tevens een internationale marktoriëntatie. Hoewel er voldoende potentie is, zijn er nog veel impulsen nodig om de beoogde positie te bereiken. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de 3TU Bouw zich wendt tot de bouwwereld in al zijn geledingen (eigenaars, ontwerpers, uitvoerders en overheden) om in gezamenlijke dialoog te komen tot een nieuw en toekomstgericht onderzoeksprogramma.

In principe zijn alle 80 hoogleraren van de 3TU Bouwfaculteiten en ongeveer 200 promovendi als onderzoekers betrokken bij Speerpunt Bouw. Als formateur is aangesteld prof. ir. Mick Eekhout, momenteel verbonden aan de TU Delft faculteit Bouwkunde als hoogleraar Productontwikkeling binnen de afdeling Building Technology.

Behalve het toekomstgerichte en wetenschappelijke karakter van het onderzoek zullen er duidelijke links worden ingebouwd naar de bouwpraktijk, waardoor de resultaten van dit onderzoek direct of indirect van grote waarde zijn voor de Nederlandse bouwsector. Streven is om met dit onderzoek de in het algemeen als nogal conservatief geziene bouwbranche in staat te stellen een generatieslag te maken.

De bouwsector wordt met talloze actuele en toekomstige maatschappelijke problemen geconfronteerd,

 • zoals bv: afnemende bevolkingsgrootte,
 • verwachte vergrijzing, toenemende mobiliteit,
 • hogere procescomplexiteit,
 • dichtere verstedelijking,
 • aanstormende informatisering,
 • verhoogde energiekosten en
 • onvermijdelijke materiaalschaarste.

Uit deze maatschappelijke problemen zullen door Speerpunt Bouw bouwvraagstukken worden onttrokken, zoals:

 • bouwen in en op zachte bodems,
 • bouwen in waterrijke omgevingen,
 • herbestemming van havensteden,
 • stedelijke verdichting,
 • stedelijk parkeren,
 • renovatie verkeersbruggen,
 • doorstroming op autowegen,
 • geluidsvriendelijke verkeerswegen, ed.

Uiteindelijk moeten hieruit bouwtechnische vraagstukken worden benaderd zoals: consumentgericht ontwerpen en bouwen,

 • value for money voor eindgebruikers,
 • coördinatie en integratie van geïndustrialiseerd bouwen,
 • instromend nieuw jeugdelan voor de bouw,
 • verkleining van de 30% faalkosten in de bouw,
 • technische innovaties voor de export, etc.

De nieuwe onderzoeksprogrammering moet interessant worden voor een veel grotere kring van belangstellenden uit de bouw dan ooit tevoren. Het nieuwe onderzoek gaat over vanuit het bestaande onderzoek, dat een meer individueel karakter heeft. Er zullen gemakkelijk toegankelijke digitale portals gemaakt worden, waarop het betreffende onderzoek, de onderzoeksresultaten, de nieuwe onderzoeksprogrammering, tussentijdse workshops, symposia, congressen, seminars en tussentijdse publicaties voor het Nederlandse bouwpubliek inzichtelijk en verkrijgbaar zullen zijn.

Voor meer informatie over Speerpunt Bouw :
Formateur prof.dr.ir. Mick Eekhout,
info-SpeerpuntBouw@tudelft.nl,
secretariaat op faculteit Bouwkunde TU Delft:
015-2784094.
www.speerpuntbouw.tudelft.nl

 

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl