Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

20 juni 2008

Bouwplannen blijven liggen door ambtenarentekort

Bouwplannen blijven noodgedwongen liggen doordat er te weinig gemeentelijke ambtenaren ruimtelijke ordening zijn. Door een schaarste op de arbeidsmarkt zijn gemeenten voor een belangrijk deel van hun werk structureel aangewezen op personeel van detacheringsbureaus. Planmakers signaleren forse en vooral onnodige vertragingen. De problemen worden deels veroorzaakt doordat detacheringsbureaus meer salaris betalen dan de overheid. In Amsterdam is het tekort zo nijpend dat jongeren die bouwinspecteur willen worden, al bij aanvang van hun studie een baangarantie krijgen.

In het Antwoord aan de samenleving heeft de corporatiebranche zichzelf een ambitieus doel gesteld om tot en met 2011 160.000 nieuwe woningen te bouwen. Met deze ambitie zal het woningtekort verder afnemen en ontstaat er meer evenwicht op de woningmarkt. De bouw van deze nieuwe woningen vraagt wel om een stabiel investeringsklimaat en alle hens aan dek bij de gemeenten.

Het gebrek aan personele capaciteit (ook kwalitatief) bij gemeenten wordt door veel woningcorporaties ervaren als een ernstig obstakel in het realiseren van hun bouwplannen. Dit bleek eerder ook al uit een onderzoek dat Aedes in 2007 onder 250 corporatiedirecteuren heeft gehouden. Ook de Knelpuntenmonitor 2007, zoals genoemd in het Actieplan woningproductie van het ministerie voor WWI, laat zien dat het personeelsprobleem bij gemeenten een opkomende belemmering is in het bouwproces.

Om dit probleem op de korte termijn op te lossen stelt Aedes voor om een regionale expertpool op te richten. Hierin wordt specifieke gemeentelijke deskundigheid geconcentreerd. Deze, door de provincies en/of gezamenlijke gemeenten in te stellen diensten, beschikken over medewerkers die ingezet kunnen worden daar waar een kwantitatief en kwalitatief tekort aan benodigde medewerkers bestaat. Hiervanuit kunnen door schaalvoordelen verschillende deskundigheden worden ingezet in de deelnemende gemeenten.

Deze diensten kunnen de voortgang van de diverse stedelijke projecten behartigen en flexibel schuiven met personeelsinzet. Dit laatste is van belang omdat een veel gehoorde klacht is dat vooral middelgrote en kleine gemeenten onvoldoende (gekwalificeerd) personeel beschikbaar hebben.

bron: Aedesnet

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl