Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

16 juli 2008

Enviro Screen, winnaar prijsvraag: 'Frisse kijk op luchtkwaliteit'

Van Campen zet hoog in op betere luchtkwaliteit

Onlangs maakte Jos Sprangers, directeur Mobiliteit Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, de winnaars bekend van de prijsvraag 'Frisse kijk op luchtkwaliteit'. De zeven winnaars ontvingen elk een cheque t.w.v. € 15.000,-. Met dit bedrag kunnen zij een bureaustudie uitvoeren voor hun idee om de luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet te verbeteren (fijn stof en stikstofdioxide). Van Campen Aluminium uit Lelystad was met de ontwikkeling van het Enviro Screen een van de winnaars.

Het innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) heeft ervoor gezorgd, dat samen met marktpartijen, in de afgelopen 3,5 jaar innovaties voor verbetering van luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet werden onderzocht. Om de inhoud van deze praktijkproeven te kunnen bepalen, voerde het IPL in april j.l. een marktconsultatie uit, waarbij potentiële uitvoerders werd gevraagd om hun mening te geven. Uit deze marktconsultatie blijkt dat verschillende marktpartijen geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van maatregelen voor luchtkwaliteit. Vandaar dat het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit een prijsvraag uitschreef, genaamd: 'Frisse kijk op luchtkwaliteit'. In totaal werden achttien ideeën ingediend. Een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de Vereniging van Milieuprofessionals in samenwerking met het Octrooicentrum, beoordeelde de ideeën op haalbaarheid. Zeven ideeën voor het verbeteren van de luchtkwaliteit langs snelwegen werden als winnaar geselecteerd. Van Campen Aluminium was met Enviro Screen een van de zeven uitverkoren ideeën, die de hoogste totaalscore kregen van de jury en een prijs ontvingen van 15.000 euro bestemd voor het uitvoeren van een bureaustudie.

Enviro Screen

Het Enviro Screen, een geluidsscherm ontwikkeld door Van Campen Aluminium, gaat uit van het sturen van lucht door het scherm, waarbij TiO2 en een waterstroom de luchtkwaliteit verbeteren. De jury vond het idee leuk bedacht en goed uitgewerkt. In het juryrapport stond vermeld: "Het valt op dat er veel inspanning in de uitwerking van het concept is gestopt. Door het lamellensysteem wordt de luchtstroom omhoog gericht, wat een positief effect heeft. De jury acht het idee technisch haalbaar. Uit de inzending komt naar voren, dat er veel moeite is gestopt in het meten van het effect van de maatregel op de luchtstroming en de kwaliteit." De werking van het Enviro Screen is bijzonder eenvoudig. Het maakt gebruik van de rijwind van het langsrijdende wegverkeer, waarbij de luchtstroom over een met titaniumdioxide gecoat lamelrooster wordt geleid. Met behulp van water langs het scherm ontstaat er een scrubber, waarmee fijn stof en gasdeeltjes uit de lucht kunnen worden gefilterd.

Eigen ontwikkeling

Van Campen Aluminium, ontwikkelaar van het Enviro Screen geluidsscherm, is marktleider in Nederland op het gebied van het bouwen en engineering van geluidsschermen. Zij zijn als bedrijf zeer betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe geluidsscherm technologieën. Directeur Joost van Campen: "We wilden dan ook zelf een scherm ontwikkelen, dat de mogelijkheid biedt om NO2 en fijnstof uit de lucht te halen. Vandaar de Enviro Screen waar we heel blij zijn dat die uitverkoren is om verdere onderzoek en ontwikkeling."

 

bron: Van Campen Aluninium

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl