Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

5 september 2008

Deltacommissie wil grote investeringen in dijken
door NRC redacteur

Nederland moet het veiligheidsniveau achter de dijken met minimaal een factor tien verhogen om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling het hoofd te bieden. Dat kan door grootschalige zandsuppleties voor de kust en het bouwen van ‘onbreekbare’ dijken.

Dat stelt de Deltacommissie in een advies aan het kabinet om te garanderen dat ook over tweehonderd jaar de inwoners van Nederland veilig kunnen leven.
Het advies Samen werken met water is vanmiddag door voorzitter Cees Veerman aangeboden aan premier Balkenende in Den Haag.

Draconische maatregelen zoals het verplaatsen van woongebieden of het ophogen van delen van Nederland zijn niet aan de orde. Er kan overal worden gebouwd, mits mensen die van de bouw profiteren de kosten betalen die nodig zijn om droge voeten te houden.

Wel moeten langjarige zandsuppleties de Zeeuwse en Hollandse kust beveiligen tegen hoog water uit zee. Mogelijk kan zelfs de gehele Noordzeekust met één kilometer worden verbreed.

De maatregelen vergen een jaarlijkse extra investering van 1,2 tot 1,6 miljard euro tot 2050 en in de periode 2050-2100 een bedrag van 0,9 tot 1,5 miljard per jaar. „De extra kosten belopen nog geen half procent van het bruto nationaal product”, een redelijk bedrag, aldus Veerman, „afgezet tegen de totale economische waarde die we daarmee beveiligen”.

Aanleg van eilanden voor de kust, waarvan eerder sprake was, levert geen substantiële bijdrage aan de veiligheid. Verder is geld nodig voor het versterken van dijken. Deze ‘deltadijken’ mogen nooit bezwijken, zoals bijvoorbeeld tijdens de Watersnoodramp in 1953 gebeurde. Veerman: „Dat er een golf over de dijk slaat, is niet altijd erg. De ramp werd veroorzaakt doordat dijken doorbraken en mensen werden verrast.”

De Deltacommissie vindt dat Nederland rekening moet houden met een grotere zeespiegelstijging dan klimatologen van het KNMI nu gemiddeld verwachten, en noemt een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200. Het KNMI verwacht een stijging van tussen de 35 en 85 centimeter in 2100.

De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor Maas en Rijn. ’s Zomers zal er weinig rivierwater stromen en zal langdurige droogte kunnen optreden. Dat kan leiden tot een tekort aan zoet water. Als oplossing ziet de commissie het geleidelijk verhogen van het peil in het IJsselmeer met 1,5 meter. Dit enorme zoetwaterreservoir kan in droge perioden niet alleen Noord-Nederland en Noord-Holland van water voorzien, maar ook West-Nederland, dat in dat geval te lijden heeft onder verzilting.

’s Winters zullen Rijn en Maas juist méér rivierwater afvoeren. Deze toename hoeft niet te leiden tot een andere verdeling van water over de rivieren, vindt de Deltacommissie. Wel moet Nederland doorgaan met het maken van meer ruimte voor de rivieren. Ook moet water uit Rijn en Maas soms worden ‘geborgen’ in de zuidwestelijke wateren zoals Krammer-Volkerak-Zoommeer. Zo blijft de Rijnmond gevrijwaard van overstromingen wanneer grote waterkeringen bij hoog water en storm vanuit zee worden gesloten en het rivierwater niet weg kan stromen.

De kosten die met de bescherming tegen het water gemoeid zijn, moeten betaald worden uit een nieuw Deltafonds, te beheren door de minister van Financiën, en te vullen met een deel van de aardgasbaten en met geld uit langlopende leningen aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Instelling van het fonds moet voorkomen dat geld voor water door politici ter discussie kan worden gesteld.

 

bron: NRC Handelsblad

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl