Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

8 oktober 2008

STRATEGISCH ÉN PRAKTISCH; TOOLKIT BESTAANDE BOUW
Integrale concepten voor renovatieprojecten van woningbouwcorporaties

Half november verschijnt de Toolkit Bestaande Bouw; een handleiding én naslagwerk met praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie in de bestaande bouw. De Toolkit bevat 90 kansrijke renovatieconcepten voor 1,1 miljoen verouderde woningen, gebundeld naar vijf verschillende woningtypen.

Woningbouwcorporaties kunnen met de Toolkit vanuit hun eigen visie een weloverwogen mix van renovatiemaatregelen uitwerken, rekening houdend met uiteenlopende prioriteiten, ambitieniveaus, exploitatieperiodes en ingrijpmomenten. Voor al deze varianten geeft de Toolkit strategieën en uitwerkingen, met inzicht in alle kosten en baten.

100% gecalculeerde concepten
Voor de Toolkit Bestaande Bouw zijn bijna 1000 conceptvarianten doorgerekend op onder andere effectiviteit, rendement en uitvoerbaarheid. Uiteindelijk zijn 90 concepten opgenomen in het boek. Alle verbeteringrepen in de Toolkit zijn integraal doorgerekend volgens de EPA-berekeningstechniek, inclusief de energiebaten voor de huurders. Dit stelt woningbouwcorporaties in staat haar huurders exacter voor te rekenen wat de gevolgen van energieverbeteringsprojecten zijn voor de woonlasten. Dat versoepelt het besluitvormings- en communicatieproces en heeft voordelen voor alle betrokkenen; huurders, huizenbezitters, beleidsmakers en betrokken managers. Ter indicatie: de afgelopen vijf jaar stegen de energielasten voor particuliere huishoudens met 14% per jaar, de huren met 2,8%.

Aandacht voor MVO; vermindering CO2-uitstoot
De Toolkit kan bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot. De grootste bron van CO2-uitstoot bij particuliere huishoudens is niet de auto maar woonruimteverwarming. 80% van die verwarmingsuitstoot komt voor rekening van de vaak ongeïsoleerde woningvoorraad van vóór 1976. Die beslaat 53% van de totale woningvoorraad. De oplossingen die de Toolkit biedt, reiken voor alle betrokken partijen verder dan het eigen bedrijfsbelang. De auteurs van de Toolkit willen met dit initiatief anderen inspireren om mvo-initiatieven te ontplooien.

Bundeling van kennis én ervaring
Aan de Toolkit is twee jaar gewerkt. Initiatiefnemer BAM Woningbouw werkte tijdens het ontwikkeltraject intensief samen met SenterNovem, Cauberg Huygen, DHV, BouwhulpGroep, De Haas en Partners en woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede, Vestia en Woonbron. De auteurs van de Toolkit bundelde alle ervaring die is opgedaan in tal van projecten, regio's en vakdisciplines.

De Toolkit Bestaande Bouw is een uitgave van Æneas, Uitgeverij van vakinformatie.
De uitgave is te bestellen voor EUR 160,-
op www.toolkitonline.nl. De Toolkit Bestaande Bouw maakt onderdeel uit van een reeks. Eerder verscheen de Toolkit Duurzame Woningbouw.
Verwacht in 2009 wordt zowel de Toolkit Duurzame Kantoren als de Toolkit Duurzame Gebiedsontwikkeling.

 

meer info: www.toolkitonline.nl

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl