Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

27 januari 2009

Ernstige tekortkoming in Energiebesparingsbeleid
en schade aan volksgezondheid wordt voorzien

De Tweede Kamer kan het door het ministerie WWI (Wonen, Wijken en Integratie) voorgestelde energiebesparingsbeleid niet ongewijzigd goedkeuren. Dat stelt de SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) in een brief aan de vaste Kamercommissie voor WWI kurl.nl?4D32 . Vloerisolatie ontbreekt in de plannen en als dat zo blijft dan moet er flankerend beleid komen, om te voorkomen dat er opnieuw schade aan de volksgezondheid wordt toegebracht.

Op woensdag 28 januari 2009 is er een Algemeen Overleg met de Minister van WWI over Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Deskundigen zijn het er over eens dat bij de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt vloerisolatie nagenoeg niet meetelt. Omdat vrijwel al het voorgestelde beleid is gericht op het verbeteren van het energielabel zal vloerisolatie opnieuw sterk achterblijven bij de overige isolatievormen.

Het ministerie WWI weet uit onderzoek dat het achterwege laten van vloerisolatie tot hogere concentraties huisstofmijtallergeen leidt, waardoor het risico op huisstofmijtallergieën (astma ed) groter wordt. WWI weet ook dat vloerisolatie een significante reductie met zich mee zal brengen. De regering heeft de Tweede Kamer weliswaar schriftelijk beloofd, dat het Parlement van deze informatie op de hoogte zou worden gesteld, maar WWI heeft dit tot nu toe verzuimd.

Onopgehelderd is nog waarom zij dit hebben nagelaten en de onderzoeksresultaten niet in beleid implementeren. De SBVN vindt het maatschappelijk onverantwoord een beleid te voeren waarvan op voorhand al bekend is dat dit schade toebrengt aan volksgezondheid. Bovendien wordt met het achterwege laten van vloerisolatie een belangrijke besparingsbron gemist.

Een groot deel van de klimaatdoelstelling van dit kabinet moet gehaald worden bij de groep woningen, die zijn gebouwd voor 1983. Van deze woningen heeft 85% al dubbelglas, bijna de helft dak- en spouwisolatie, terwijl nog maar 19% vloerisolatie heeft.

Uit een onderzoek van SenterNovem komt een besparingsgetal van 7,8 m³ gas per m² per jaar naar voren, wanneer de vloeren goed geïsoleerd worden. Met een dergelijke besparing is het besparingspotentieel met alleen vloerisolatie nog groter zijn dan dat van de overige isolatievormen (dubbelglas, spouw- en dakisolatie) samen.

Dat SenterNovem de plank niet zover misslaat, blijkt uit praktijkonderzoek dat later beschikbaar is gekomen. Voldoende reden dus voor beleidsmakers om wel serieus naar vloerisolatie te kijken. (in de brief aan de Kamer is een link gelegd waarmee beide onderzoeken gedownload kunnen worden)

In de visie van het ministerie WWI is de energiebesparing met vloerisolatie echter zodanig onbetekenend dat je daar in je beleid geen rekening mee hoeft te houden.
De SBVN hoopt dat de meerderheid van de Kamer daar morgen anders over denkt.

bron:
persbericht SBVN - Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland

 

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl