Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 februari 2009

Kredietcrisis: Mogelijke effecten voor Rijkswaterstaat
(volgens SEE - Steunpunt Economische Evaluatie)

De krediet- en economische crisis heeft onvermijdelijk effecten voor Rijkswaterstaat. Zo kan de congestie op korte termijn lager uitvallen. Op lange termijn kunnen Publiek Private Samenwerking (PPS) ambities in het gedrang komen en zijn er mogelijk beperktere middelen beschikbaar voor infrastructuur. Lees hier verder over de consequenties van de kredietcrisis voor Rijkswaterstaat.

Mobiliteit: korte vs. lange termijn effecten

De toename van de mobiliteit hangt sterk samen met de groei van de economie. Door een lagere economische groei kan de mobiliteitsgroei en daarmee de congestie op korte termijn lager uitvallen dan verwacht. Het effect van een lagere olieprijs weegt daar niet tegenop. Op de langere termijn is het niet aannemelijk dat er grote afwijkingen van prognoses optreden omdat de economie zich herstelt. Wel herbevestigt de crisis de noodzaak om te werken met scenario’s bij toekomstverkenningen.

Realisatie van projecten

Op korte termijn kan er minder interesse zijn vanuit de markt om in te schrijven op DBFM (Design Build Finance Maintain) aanbestedingen. Op de langere termijn kunnen deze contracten minder aantrekkelijk worden als private partijen een hogere vergoeding voor risico’s eisen ofwel risico’s willen afwentelen op de overheid. Hierdoor kan de doelstelling om meer PPS constructies te ontwikkelen in het gedrang komen.

Op korte termijn kan er verder een voordeel ontstaan doordat er in andere sectoren minder gebouwd wordt. De arbeidsmarkt wordt dan minder krap en de grondstofprijzen dalen. Zo kunnen zich op korte termijn meevallers voordoen bij aanbestedingen.


Budgettaire consequenties

Op dit moment leidt de tegenvallende groei niet tot extra bezuinigingen. Op langere termijn zou zich dat wel kunnen voordoen indien de groei meerjarig tegenvalt. De dalende olieprijzen leiden daarnaast tot dalende aardgasopbrengsten. Dit kan ertoe leiden dat na deze kabinetsperiode minder middelen in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) terechtkomen (voor deze kabinetsperiode staan de middelen vast). Er is echter ook de mogelijkheid dat er extra inkomsten ontstaan uit de overheidsinvesteringen in de financiële instellingen.

bron: persbericht DVS - Dienst Verkeer en Scheepvaart

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl