Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 april 2009

Hinderbeperkende maatregelen bij wegwerkzaamheden

Bij grote, langdurige wegwerkzaamheden is de capaciteit van de weg vaak voor langere tijd kleiner dan gebruikelijk. Door deze capaciteitsafname nemen, zonder veranderend beleid, de files toe. Hinderbeperkende maatregelen zorgen ervoor dat het aanbod van verkeer beter wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit.

Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Hierbij wordt de reiziger geprikkeld alternatieve vervoerswijzen dan de auto te gebruiken. Overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van mobiliteitsdiensten organiseren samen de voorwaarden waarbinnen reizigers slimme keuzes kunnen maken.[1] Het invoeren van hinderbeperkende maatregelen bij wegwerkzaamheden valt onder het zogenaamde “mobiliteitsmanagement”. Hinderbeperkende maatregelen worden de laatste jaren steeds vaker toegepast bij groot onderhoud aan de wegen. Het doel van deze maatregelen is het verkeersaanbod te beperken, waardoor er minder vertraging ontstaat bij wegwerkzaamheden. Verschillende hinderbeperkende maatregelen kunnen per project genomen worden, dit zijn:

· Inzet van openbaar vervoer
· E-werken (plaats- en tijdsonafhankelijk werken)
· Inzet van pooling (vervoer met 6 à 9-persoons busje)
· Geven van extra reisinformatie
· Creëren van overstappunten
· Stimuleren carpooling
· Stimuleren gebruik scooters en (brom)fietsen[2]

Verschillende maatregelen kunnen per project afzonderlijk of gezamenlijk worden ingezet. Sommige van de maatregelen vullen elkaar aan; zo is het mogelijk dat bij het invoeren van extra openbaar vervoer een overstappunt van de auto naar het openbaar vervoer wordt gecreëerd.

Bij Rijkswaterstaat wordt de verkeershinder in voertuigverliesuren berekend en bij wegwerkzaamheden ook nog in aantallen voertuigen. Omdat er voor het reduceren van verkeershinder investeringen gedaan moeten worden[3] die worden terugverdiend doordat de reistijd korter zal zijn dan in het nulalternatief (niets doen),[4] is het raadzaam om een kosten-batenanalyse (KBA) op te stellen. Door middel van de KBA kan een goede afweging tussen de verschillende maatregelen worden gemaakt. Aangezien dit allemaal nog erg nieuw is, zijn er nog geen standaard regelingen en kengetallen beschikbaar voor de verschillende alternatieven. Dit komt mede doordat elk project een uniek karakter heeft. Sommige alternatieven passen daarom beter bij een bepaalde situatie dan andere. Zo zijn automobilisten eerder geneigd over te stappen als de overstaplocatie goed bereikbaar is. Echter, helaas is het bij grootschalige wegwerkzaamheden niet altijd mogelijk om goed bereikbare overstaplocaties te creëren.

Links naar enkele projecten met inzet van hinderbeperkende maatregelen:
www.utrechtbereikbaar.nl
www.a6bereikbaar.nl
www.a9bereikbaar.nl
www.a2minderhinder.nl
www.amsterdamzuidoostbereikbaar.nl
www.schipholforenskaart.nl
www.maastrichtbereikbaar.nl
www.filemijdena6.nl
www.spitsmijden.nl
www.verkeeradvies.nl

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl