Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

28 mei 2009

TU Delft zet fors in op goederenvervoer en logistiek

De TU Delft zet de komende jaren zwaar in op de onderzoeksgebieden goederenvervoer en logistiek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de praktijk, zoals met het Havenbedrijf Rotterdam. Zo benoemt de TU drie nieuwe hoogleraren, waarvan prof. Lóri Tavasszy de eerste is. Tavasszy gaat een belangrijke rol spelen in het initiatief van de drie technische universiteiten om intensiever te gaan samenwerken op het gebied van goederenvervoer, logisitiek en mainportontwikkeling.

Prof.dr.ir. Lóri Tavasszy (Hasselt (B), 1967) wordt per 1 juni deeltijd hoogleraar Goederenvervoer en Logistiek aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Hij blijft daarnaast verbonden aan TNO. Tavasszy is tevens een van de prominenten die de TU Delft zal afvaardigen om het Topinstituut Supply Chains in Breda te versterken. De komst van dit nieuwe Topinstituut is recent aangekondigd door de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Van der Hoeven (Economische Zaken).

Rekeningrijden
Ook in 3TU-verband is de TU Delft actief op het gebied van goederenvervoer en logistiek. De TU Delft gaat inniger samenwerken met de Universiteit Twente en de TU Eindhoven op het gebied van goederenvervoer, logistiek, mainportontwikkeling, mobiliteit en verkeer. De TU Delft zet extra in op het versterken van het onderzoek op dit terrein. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur: ”Infrastructuur en mobiliteit zijn zeer belangrijke vraagstukken voor de 21e eeuw.

De maatschappelijke discussie over rekeningrijden voor vrachtwagens laat zien hoe urgent oplossingen nodig zijn voor het goederenvervoer in Nederland. Voor goede oplossingen zijn echter gelijkwaardige alternatieven noodzakelijk. Mensen en bedrijven prikkelen tot ander gedrag – rijden op andere tijdstippen, gebruikmaken van andere typen vervoer – heeft alleen zin als er volwaardige alternatieven voorhanden zijn. Aan de TU Delft werken ingenieurs, bestuurskundigen en ontwerpers samen aan dergelijke oplossingen.”

meer info: Onderzoekschool TRAIL

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl