Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

27 juni 2009

Nationaal WaterWonen Congres 2009

Thema: Stedelijke ontwikkeling en water
Datum:14 oktober 2009
Plaats: Rotterdam

Al jaren wordt er vooral veel gesproken over stedelijke ontwikkeling en water. Maar inmiddels staat ‘waterwonen’ steeds vaker hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en staan we op de drempel van een nieuwe fase. De discussie over klimaatverandering leidt steeds meer tot de urgentie om optimaal en duurzaam om te gaan met water.

Klimaatbestendigheid in ruimtelijke plannen en bij gebiedsontwikkeling wordt dan ook steeds belangrijker. Zaken als omgaan met overstromingsrisico’s en waterberging spelen hierbij een prominente rol. Steeds meer plannen worden definitiever en staan op het punt te worden uitgevoerd. Op naar een nieuwe fase dus. De waterwoonmarkt is er klaar voor en ziet duurzame en innovatieve oplossingen voor aantrekkelijke woon en werkgebieden rond water. Daarbij zijn de gebiedsontwikkelingsopgaven rond water in Nederland talrijk: langs de kust, in de polders, in de stad en in het rivierengebied.

Tijdens het congres krijgen deze gebieden allemaal hun plek, zoveel mogelijk aan de hand van concrete en praktijkgerichte cases waarbij aandacht wordt besteed aan het beleid, het ontwerp, het proces en het resultaat.

Wie komen er?
Wij rekenen op minimaal 200 professionals. Denk hierbij aan overheden (rijk, gemeenten, provincies, waterschappen),
projectontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, stedebouwkundigen, (projectontwikkelende) aannemers, bouwadvies- en ingenieursbureaus, toeleveranciers en kennisinstellingen.

Een groot deel van de aanwezigen is beslissingsbevoegd of adviseert direct aan beslissers.

Aanmelden ? nationaalwaterwonencongres

Relavante informatie:

www.waterwonenmagazine.nl
www.stedelijkinterieur.com
www.bedrijventerrein.biz
www.vitalestad.nl

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl