Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

30 juni 2009

Gebouwen langs snelweg vaak los van hun omgeving

Bij de ontwikkeling van gebouwen langs de snelweg moet meer aandacht zijn voor integratie met de omgeving. Om functionele en architectonische kwaliteit te bereiken is het nodig dat architecten, stedenbouwkundigen, planologen én opdrachtgevers hier samen over nadenken. Dit stelt Fons Verheijen, architect van The Wall, naar aanleiding van de Dag van de Architectuur. De gecombineerde geluidswal/multicomplex The Wall wordt ontwikkeld in opdracht van Burgfonds en was zaterdag één van de hoogtepunten in het programma, met als thema ‘Architectuur en Mobiliteit’.

In Nederland - en in het bijzonder in de drukke Randstad - is mobiliteit een belangrijk onderwerp. Dit geldt niet alleen voor onze wegen, maar ook voor de directe omgeving van de infrastructuur. Bij het ontwerpen van The Wall stond de beleving vanaf de snelweg centraal.

“Het langsrijden van The Wall moet een bijzondere ervaring zijn”, aldus Verheijen. “Dat vraagt om een andere benadering en uitwerking dan nu vaak het geval is. Op talloze plaatsen langs de rijkswegen staan gebouwen die zich nauwelijks of juist op een banale wijze richten op hun betekenis in hun directe en indirecte omgeving. Zij staan aan randen van steden of dorpen en vormen daardoor een eerste herkenningspunt van de naderende stad. Die entreefunctie wordt onderschat en heeft op de stedelijke schaal nauwelijks betekenis.”

Het culturele aspect van de (snel)weg wordt volgens Verheijen onderschat. “Het is te weinig een onderzoeks- of ontwerpuitgangspunt. Bovendien heeft de snelweg vaak een slecht imago. Het is daarom in functioneel- en in kwalitatief opzicht essentieel dat architecten, stedenbouwkundigen, planologen én opdrachtgevers hier samen over nadenken. De verschillende vakgebieden komen hier bij elkaar. De barrière moet worden geslecht en positief benaderd door de ontwikkeling van duurzame oplossingen waar de infrastructuur onderdeel van uitmaakt van de gebouwde omgeving.”

Bij The Wall is dat gebeurd. Dit project, dat tal van planologische, stedenbouwkundige, bestuurlijke én architectonische aspecten in zich verenigt, is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar Burgfonds, VVKH Architecten, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Utrecht. Het is het gelukt om alle neuzen één kant op te krijgen met een plan dat beantwoordt aan vrijwel alle eisen en wensen van de betrokkenen.

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl