Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

1 juli 2009

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt biobrandstofdoelen transportbranche

Om de doelstelling van de Renewable Energy Directive van de EU te halen is een gedegen wetenschappelijke onderbouwing nodig voor de toekomstige ontwikkelingen van biobrandstof voor de transportsector. Het Biofuels Task Force van JRC voert onderzoeken uit die de milieu- economische en sociale duurzaamheid van biobrandstof waarborgen en die deze doelstellingen ondersteunen.

Dit is de visie van Giovanni De Santi, directeur van het Institute for Energy (IE) van het Joint Research Centre (JRC) in Petten en voorzitter van de 17de Europese Biomassa Conferentie en Tentoonstelling, die deze week in Hamburg plaatsvindt. De Renewable Energy Directive (RED) van de Europese Unie stelt dat minstens tien procent van het olie- en dieselgebruik in de transportsector van de Europese lidstaten moet bestaan uit `renewables'. Bovendien moet de productie van de biobrandstoffen duurzaam zijn en de commerciële ontwikkeling van deze tweede generatie brandstoffen stimuleren.

Met deze doelstelling in gedachte werd in maart 2008 bij JRC het Biofuels Task Force (BTF) opgericht onder voorzitterschap van De Santi. De BTF houdt zich bezig met een breed scala aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van biobrandstoffen. De programma's bieden bovendien betrouwbare data ter ondersteuning van de ontwikkeling van de brandstoffen. In samenwerking met andere landelijke instellingen zorgt JRC ook voor technische en wetenschappelijke ondersteuning bij de totstandkoming van de nieuwe regelgeving omtrent biobrandstoffen.

De Santi: "Er is geen twijfel dat de doelstellingen van 2020 haalbaar zijn en dat duurzame, kosteneffectieve tweede- en derde generatie biobrandstoffen voor de transportsector commercieel beschikbaar kunnen worden gemaakt. Het is daarvoor belangrijk dat iedereen samenwerkt bij dit proces, zowel op politiek, wetenschappelijk als industrieel niveau. In gezamenlijkheid kunnen we dit doel bereiken." De Santi legt uit dat het de rol is van het JRC Biofuels Task Force om zeker te stellen dat alle mogelijkheden zorgvuldig zijn overwogen en dat al het noodzakelijke, fundamentele onderzoek zo snel mogelijk is uitgevoerd: "Op deze manier kan iedereen verzekerd zijn van een goede wetenschappelijke onderbouwing van de cruciale beslissingen die de toekomst van ons milieu, onze economie en onze samenleving zullen veranderen."

In de voorbereiding geeft de RED geeft strenge criteria aan voor de duurzame productie van nieuwe transportbiobrandstoffen. Enkele belangrijke onderzoeksgebieden voor de productie hiervan zijn daarbij:

 • De uitstoot van broeikasgassen en andere potentieel gevaarlijke gassen
 • De invloed op de ontbossing van de regenwouden, biodiversiteit en de kwaliteit van water, lucht en bodem
 • De invloed op de voedselprijzen
 • De ontwikkeling van biobrandstoffen uit lignocellulose (papier, hout en dergelijke)
 • Beoordelen van de beschikbaarheid van bronnen van biomassa
 • De efficiëntie verbeteren van het omzetten van biomassa naar biobrandstoffen
 • Commerciële introductie van biobrandstoffen in de transportsector
 • Landelijke productie van biobrandstoffen versus import van brandstoffen

Het onderzoeksprogramma van het JRC Biofuels Task Force laat duidelijk deze prioriteiten zien. Momenteel houdt het Task Force zich onder andere bezig met:

 • Zorgen voor richtlijnen voor de landeigenaren zodat zij kunnen berekenen wat de uitstoot van CO2 is wanneer zij overgaan op de productie van biomassa
 • Berekenen wat de emissie is uit veengebieden en hierover een conceptdocument opstellen
 • Definiëren wat precies gedegradeerd land is om op die manier de doelstelling om de productie van biobrandstoffen van land dat ongeschikt is voor landbouw te maximaliseren
 • Berekenen van standaardwaarden voor algemene biobrandstoffen productie paden gebaseerd op recente `well-to-wheels' onderzoek
 • Ontwikkelen van een methode om te bereken wat de uitstoot van broeikasgassen is wanneer indirect het gebruik van het land verandert. Dit om de doelstelling van het verminderen van broeikasgasemissie te halen.
 • Bijdrage aan de identificatie van zeer biodiverse gebieden
 • Richtlijnen geven op het gebied van de productie van biobrandstoffen gemaakt van afval, residuen, non-food cellulosehoudende grondstoffen, lignocellulose materiaal en algen

Voor aanvullende informatie:
Darren McGarry,Public Relations & Communication Institute for Energy JRC - European Commission

www: ie.jrc.ec.europa.eu.

 

 

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl