Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 november 2013

 

Waterbouwdag 2013: Waterbouw Welvaart

Op dinsdag 26 november 2013 wordt in de Doelen in Rotterdam de Waterbouwdag 2013 gehouden. Dit jaar met het thema:

 

Waterbouw Welvaart.

 

Waterbouwkundige projecten kunnen een enorme impuls geven aan de economie. Dat was al zo in de 18e eeuw toen veel grote veenplassen werden drooggelegd, en dat is nog steeds zo in de 21e eeuw. Maasvlakte 2 is net aangelegd en moet nu inkomsten genereren, maar welke andere projecten kunnen onze economie een boost geven? Tijdens de Waterbouwdag 2013 wordt u uitgedaagd innovatieve en economisch nuttige projecten te bedenken en te presenteren!

Rond 1800 werd Rotterdam omringd door plassen. Door de winning van veen in de omgeving was de stad op een eiland komen te liggen en elke storm bedreigde haar voortbestaan. Op een goed moment vatte men moed en in 1816 besloot Koning Willem I de gigantische Zuidplas te laten droogleggen. In 1840 was het werk gereed.

De Prins Alexanderpolder werd tussen 1865 en 1874 gerealiseerd door 14 veenplassen droog te leggen. Daarmee kwam 2.660 ha landbouwgrond beschikbaar. Deze twee voor die tijd gigantische projecten gaven de economie een enorme impuls. Bovendien durfde men toen ook de reusachtige Haarlemmermeer aan te pakken. Waterbouw leidde tot welvaart.

Een recenter voorbeeld van het economische geweld van projecten en uitvindingen is de container, bedacht rond 1953. Reeds op de eerste reis bleken de kosten gedaald te zijn van 6$/t naar 0.20$/t; een factor 30. De verzekeringskosten daalden met een factor 6. De container was een must en een enorme scheeps- en waterbouwactiviteit volgde. Het is ook een belangrijke drijvende kracht achter onze welvaartstoename in de laatste halve eeuw.

Projecten met baten die de kosten overtreffen zijn nodig om de economie op gang te brengen. Maasvlakte 1 was een voorbeeld en Maasvlakte 2 is net gereed en moet nu nieuwe inkomsten gaan genereren. Op stapel staan een aantal grote sluizenprojecten ter bevordering van de binnen- en zeevaart, de Afsluitdijk wordt aangepakt en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart is in volle gang. De grote vraag is wat we verder kunnen ondernemen. Afgezien van het perfect onderhouden van de waterkeringen, ontbreken ideeÔn.

Toch is het van landsbelang dat er projecten worden bedacht die Nederland uit de crisis trekken. Daarom ruimen we op de Waterbouwdag 2013 tijd in om nieuwe projecten voor welvaart te lanceren.

Voor wie

De Waterbouwdag is elk jaar weer dZÿ bijeenkomst voor de Nederlandse en Vlaamse waterbouwsector. Deze dag is bestemd voor opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers, maar biedt ook een podium voor studenten en jonge professionals.

Wat levert het op?

Tijdens deze dag ontmoet u vakgenoten en u neemt kennis van nieuwe ontwikkelingen tijdens lezingen en workshops en op de informatiemarkt. Studenten en jonge professionals leggen contacten die van belang zijn voor hun (toekomstige) werkkring en hun verdere carri?re.

Meer info en opgeven: SBRCURnet

 

Meer waterbouw informatie: WaterPro

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl