Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

24 april 2014

Witteveen+Bos geselecteerd voor ontwerpwedstrijd Kaapstad

Nederlandse deelnemers naar aftrap in Rotterdam

Witteveen+Bos is, met vier andere partijen, gekozen om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd Density Syndicate, een denktank voor de stedelijke ontwikkeling van Kaapstad in Zuid-Afrika. De opgave is om voor drie uitdagende locaties een nieuwe maatschappelijke stedelijke ontwikkeling te ontwerpen. Tijdens de startbijeenkomst in Rotterdam op 24 april 2014 krijgen de Nederlandse deelnemers meer informatie over het te ontwikkelen gebied.

De andere vier gekozen Nederlandse partijen zijn:

  1. NL Architects,
  2. Doepel Strijkers,
  3. H+N+S Landschapsarchitecten
  4. en Land+Civilization Compositions.

De meerwaarde van Witteveen+Bos is een integrale benadering van kennis op het gebied van brownfieldontwikkeling in combinatie met landschapsarchitectuur. Deze benadering levert op termijn een technisch uitvoerbaar en haalbaar plan op. De drie locaties voor de wedstrijd zijn een greenfield, een brownfield en een informal settlement. Witteveen+Bos koos de greenfield als voorkeurslocatie en de brownfield als alternatief. In mei 2014 vindt in het kader van de ontwerpwedstrijd de eerste workshop plaats in Kaapstad.

Inhoudelijke uitdaging
De greenfield is een strategische locatie van ruim drie kilometer lang en gemiddeld 800 meter breed. Op de locatie komen twee rivieren en drie snelwegen samen. Een oude niet-functionele energiecentrale staat prominent in het gebied. Door de ligging dicht bij het centrum en de bestaande functies heeft het gebied potentie. De brownfield en greenfield grenzen aan elkaar nabij het stadscentrum. De brownfield is een lange industriële strip (5,5 kilometer) langs een belangrijke verbindingsweg met de haven. Deze wordt gekenmerkt door kleine en middelgrote bedrijvigheid, met name aan de noordzijde van de weg. Aan de zuidzijde loopt parallel een begraafplaats. De herstructurering van de lokale bedrijvigheid is de belangrijkste opgave voor Witteveen+Bos, waarbij expertise over de integrale ontwikkeling van brownfields gecombineerd wordt met landschapsarchitectuur. Witteveen+Bos heeft veel ervaring in binnen- en buitenland met de integrale aanpak van gebiedsherontwikkeling, bodemsanering en landschapsarchitectuur.

Ontwerpwedstrijd
Kaapstad heeft te kampen met urban sprawl, de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland. Urban sprawl leidt in Kaapstad tot een gefragmenteerde stad: een lappendeken van verbroken zakelijke districten, welvarende ‘gated communities’ en arme townships. De ontwerpwedstrijd is een onderzoek naar mogelijkheden om de stedelijke dichtheid van Kaapstad te vergroten door de strategische samenwerking tussen ontwerpers, architecten en planners uit Nederland en Zuid-Afrika, die in wokshops in verschillende samenstellingen werken aan de drie locaties. The Density Syndicate is een initiatief van het International New Town Institute, de African Centre for Cities (ACC) en het City of Cape Town Planning Department. Het doel is om tot innovatieve alternatieve strategieën te komen voor de toekomstige ontwikkeling van Kaapstad. De noodzaak daarbij is het doorbreken van barrières: het overwinnen van ruimtelijke, sociale, politieke en administratieve belemmeringen, evenals belemmeringen van de verbeelding.

De resultaten worden gepresenteerd tijdens de tentoonstelling van ACC ‘City Divided, City Desired’ in de Cape Town City Hall in oktober.

Over Witteveen+Bos
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met ruim 950 medewerkers richt het bureau zich vooral op complexe projecten, die hoogwaardige kennis en een integrale aanpak vereisen. Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, waarbij intensief wordt samengewerkt door specialisten uit verschillende disciplines. Typerend voor Witteveen+Bos zijn de kwaliteitskenmerken deskundig, betrouwbaar en betrokken. Witteveen+Bos heeft een unieke eigendomstructuur, waarbij de aandelen volledig in handen zijn van de medewerkers. Opdrachtgevers zijn overheden, bedrijfsleven en samenwerkingsverbanden. Zij worden bediend vanuit het hoofdkantoor in Deventer, acht Nederlandse kantoren en internationale kantoren in België, Indonesië, Kazachstan, Letland, Rusland en Vietnam. In 2013 was de totale omzet 111,0 miljoen euro en het resultaat na belastingen 14,2 miljoen euro.

Meer info: Witteveen+Bos

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl