Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

18 juni 2014

NEN 2767: Conditiemeting infrastructuur, de methodiek

Tijdens deze training wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden NEN 2767-4 Conditiemeting Infrastructuur wordt toegepast en hoe de methodiek (uit NEN 2767-1) werkt.

Deze training dient als basis voor iedereen die kennis wil maken met conditiemeting voor infrastructurele werken. De achtergrond, opbouw en methodiek worden behandeld. Het verband tussen conditiemeting en risicobeoordeling wordt toegelicht en alle facetten worden besproken, waarbij in het onderhoudsproces de norm een rol speelt. Door de brede doelgroep vormt onderlinge informatieuitwisseling van de cursisten een belangrijk leerelement in deze training.

Deze training is onderdeel van de nieuwe Leergang Conditiemeting infrastructuur.

Voor wie
Deze training is onder andere bestemd voor beheerders en eigenaren van infrastructureel vastgoed, managers of projectleiders beheer en onderhoud, facilitair managers, inspecteurs en adviseurs en managers c.q. medewerkers van toeleveranciers (aannemers).

Hij is ook geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop/aanbesteding van inspectiewerk ten behoeve van meerjarenonderhoudsplannen of prestatiecontracten onderhoud op basis van NEN 2767-4.

Deze training (module 1) dient als uitgangspunt voor het volgen van de training ‘NEN 2767: Conditimeting infrastructuur, van theorie naar praktijk’ (module 2).

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

We adviseren u ten zeerste om vooraf de inhoud van NEN 2767-4 te bestuderen.

Na afloop

  • kent u de indeling van NEN 2767-4
  • heeft u inzicht in het toepassingsgebied van NEN 2767-4
  • weet u op welke wijze NEN 2767-4 juist kan worden toegepast
  • begrijpt u de methodiek om tot een conditiescore van een bouw- en/of installatiedeel te komen
  • kunt u de risicoaspecten van de geconstateerde gebreken bepalen
  • begrijpt u hoe een meerjaren onderhoudsplan volgens NEN 2767-4 is opgezet
  • heeft u inzicht in aanvullende eisen die bij prestatiecontracten van belang zijn

Leergang Conditiemeting infrastructuur
Deze module is onderdeel van de 'Leergang Conditiemeting van infrastructuur'.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl