Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

23 maart 2015

Sluimerende leegstand in periferie potentiële veenbrand

NRW en brancheorganisatie INretail zijn samen met partners Bovag, Vereniging Meubelboulevards Nederland en het Ministerie van I&M een scenariotraject gestart dat zal helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen in de periferie. Het traject is geoormerkt als een instrument ten behoeve van de uitvoering van de recent gepresenteerde Retailagenda.

Momenteel is volgens Locatus-gegevens bijna 45% van het totale winkeloppervlak op decentrale retaillocaties te vinden, zoals woonboulevards, retailparken, verspreide grootschalige winkels en Factory Outlet Centers. Naar verwachting stijgt dit percentage in de nabije toekomst. Diverse ontwikkelingen op deze locaties kunnen vergaande consequenties hebben voor de totale winkelstructuur, ook voor het functioneren van binnensteden.

Leegstand periferie 40%
Bijna veertig procent van de 2,4 miljoen vierkante meter winkelleegstand in Nederland is te vinden op decentrale retaillocaties. Binnen dit segment zijn brancheverruiming en loslaten van oppervlakte-eisen veelgehoorde oplossingen voor de leegstand.

Daarnaast stijgt het aantal autoshowrooms dat vrijkomt en waarop vaak een detailhandelsbestemming rust, pijlsnel. Als deze ontwikkelingen op hun beloop worden gelaten vergroot dit de kans op allerlei ongewenste situaties. Sluimerende leegstand kan dan een veenbrand worden.

Hulpmiddel

Door verschillende toekomstscenario’s voor de decentrale retail te schetsen worden mogelijke consequenties in beeld gebracht. Vastgoedpartijen, retail, overheid en adviseurs zijn bij de uitvoering van het scenariotraject betrokken. De toekomstscenario’s worden 30 juni as. tijdens een symposium gepresenteerd. Vanaf dat moment vormen de scenario’s voor decentrale retaillocaties een uitstekend hulpmiddel voor alle belanghebbenden om te discussiëren over de kansen en bedreigingen voor de totale winkelstructuur.

Meer info:
www.decentraleretail.nl.
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl