Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

26 maart 2015

Goed gevulde orderportefeuille en gezond eigen vermogen

Incidenten duwen resultaten Hurks groep 2014 in het rood

Hurks groep realiseerde in 2014 een geconsolideerde omzet van 243 miljoen euro. Het operationeel resultaat laat een verlies zien dat in zijn geheel is toe te schrijven aan een forse financiële tegenvaller op het project OV-terminal Breda. Zonder deze tegenvaller is het operationele resultaat break-even, gezien de lastige marktomstandigheden tevredenstemmend. Deze tegenvaller en een afwaardering van het belang van Hurks in Ballast Nedam N.V. brachten het netto groepsresultaat op een verlies van 21,4 miljoen euro.

Voor 2015 verwacht Hurks weer een positief operationeel resultaat. Die verwachting is mede gebaseerd op een goed gevulde orderportefeuille (276 miljoen euro). Het eigen vermogen blijft met 34,6% solvabiliteit gezond.

Eenmalige posten
De omzet van Hurks over 2014 daalde met 17% ten opzichte van 2013. Daarbij had Hurks af te rekenen met twee tegenvallers. Hurks had te maken met een moeizaam verloop van het project OV-terminal in Breda in opdracht van ProRail. De werkzaamheden vonden plaats terwijl het spoor volop in bedrijf bleef, dat leidde tot een reeks van extra onvoorziene kosten. In 2014 resulteerde dat in een verlies van 12,2 miljoen euro op dit project. We gaan nu de laatste fase van dit project in en verwachten die te realiseren binnen het met de opdrachtgever overeengekomen budget. Hurks heeft inmiddels besloten niet langer als risicodragende partij in complexe spoorprojecten op te treden. Ook is het risicomanagement op onderdelen aangescherpt. In 2014 noteerde Hurks verder een verlies van 12,6 miljoen euro als gevolg van de afwaardering van hun belang in Ballast Nedam.

Goede orderportefeuille
In het afgelopen boekjaar wist Hurks aansprekende projecten te verwerven zoals het PPS project voor de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Bevordering Geneesmiddelen (CBG) waarvoor een Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO)-contract is getekend. Verder heeft Hurks inmiddels vaste voet aan de grond in Engeland voor omvangrijke hoogbouwprojecten met complexe prefab constructies. De orderportefeuille is met 276 miljoen euro goed gevuld. Hurks verwacht over 2015 dan ook weer een positief resultaat.

Samenstelling Raad van Bestuur
Hans Nijssen is per 20 maart afgetreden als COO en wordt ad interim vervangen door Paul Born. Bestuursvoorzitter Geert Hurks is momenteel ziek en zal, naar het zich laat aanzien, voor langere tijd met ziekteverlof zijn. Tijdens die periode wordt hij ad interim vervangen door CFO William Bontes.

Familiebedrijf met integrale expertise
Hurks groep die in 2016, 100 jaar bestaat, vervult ontwikkelings-, bouw-, onderhouds- en renovatieopgaven voor opdrachtgevers in nagenoeg alle segmenten van de markt. Onze onderneming is op haar best bij complexe, integrale vraagstukken. Opgaven waarbij alle bedrijven binnen de groep nauw met elkaar en de markt samenwerken. Juist die synergie maakt Hurks tot specialist op vier terreinen: stedelijke ontwikkeling, innovatiecentra en ziekenhuizen, hoogbouw en transformaties. Als familiebedrijf is Hurks van nature gericht op de lange termijn.

Wij bouwen niet, maar realiseren de levenscyclus van een gebouw.

meer indo: www.hurks.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl