Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

17 september 2015

Bekistingoplossing voor 315 m lange onderdoorgang Oudenbosch

Om het centrum van Oudenbosch te ontlasten van drukke verkeersstromen, wordt een rondweg rondom de kern van de Noord-Brabantse gemeente aangelegd.  Onderdeel van de rondweg is een nieuwe onderdoorgang onder het spoor; een tunnelbak waarmee auto- en treinverkeer veilig en duurzaam van elkaar worden gescheiden. Voor de bouw van de verdiepte tunnelbak ontwikkelde NOE-Bekistingtechniek samen met Ippel Civiele Betonbouw, een opvallende samengestelde bekisting waarop op elke hoogte veilig kan worden gewerkt.

NOE Bekistingstechniek
(foto: NOE)

Zuidelijke Omlegging Oudenbosch
De aanleiding voor het project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (ZOO) is de verkeersdrukte op de doorgaande weg door Oudenbosch. Hierdoor staan de leefbaarheid, doorstroming en veiligheid onder druk. Door een toename van het vervoer over het spoor wordt deze druk extra verhoogd. Als oplossing voor dit probleem wordt gestreefd naar ontlasting van de route door Oudenbosch én het aanbieden van een alternatieve verkeersontsluiting van al het verkeer.

Het project bestaat uit twee delen, het bouwen van een spoortunnel en het aanleggen van een weg, inclusief drie rotondes. Ongeveer halverwege het traject gaat de weg onder het spoor door. Ippel Civiele Betonbouw leverde hier al eerder een behoorlijke prestatie door in één buitendienststelling het spoordek in te rijden en het spoor opnieuw op te bouwen. Voor de onderdoorgang onder het spoor wordt door Ippel Civiele Betonbouw een 317 meter lange verdiepte tunnel gebouwd. NOE-Bekistingtechniek ontwikkelde hiervoor een samengestelde bekistingoplossing. De bekisting wordt ingezet voor het in het werk storten van de wanden van de tunnelbak en de wanden en vloeren van de bijbehorende pompkelder. De wanden van de tunnelbak - variërend in hoogte van 1 tot 6 meter - worden in 12 moten van gemiddeld 28 meter gerealiseerd.

Samengestelde kist
De samengestelde kist is opgebouwd uit NOEcombi 70 spanten en NOEcombi 10 liggers. Met Combi 70 spanten van 3000 mm kon iedere gewenste bekistinghoogte uit één stuk worden opgebouwd. De spanten zijn onderling gekoppeld met oplengribben, zodat elke gewenste hoogtemaat van de bekisting kon worden samengesteld. Op het Combi 70 spant werden horizontaal stalen Combi 10 liggers vastgebout. Deze ondersteunen de platen betonmultiplex die, met het oog op de Cur100 B1 oppervlakte-eis aan het beton, blind zijn geschroefd.

Op deze manier zijn schotten van 3000 x 6000 mm en 3000 x 3000 mm samengesteld. De platen betonmultiplex variëren in hoogte van 1500 mm aan weerszijden van het begin van de tunnelbak tot 6000 mm in het midden. Bij de daadwerkelijke onderdoorgang onder het spoor is de bekisting enkelvoudig uitgevoerd tegen de aanwezige damwanden. Over de rest van het tunnelbaktraject werd gewerkt met een dubbele kist.

Veilig werken aan fraai betonbeeld
Met de NOEcombi 70 bekisting kan op elke hoogte veilig worden gewerkt. Loopsteigerdelen kunnen op verschillende hoogtes in de spanten worden geschoven. Iedere centerpen is daardoor goed bereikbaar.

Bij de NOEcombi 70 staan de spanten maximaal 1000 mm h.o.h. uit elkaar en de centerpennen maximaal 3000 mm. Dat geeft een betonoppervlak per centerpen van 4,5 m² en daarmee een rustig betonbeeld. Het betonoppervlak is verder voorzien van cannelures die mogelijk werden door middel van geschaafde en gelakte latten die op de kist werden aangebracht. De cannelures lopen nauwkeurig verticaal en geven een bijzonder effect aan het betonbeeld van de 10 graden achterover hellende tunnelwanden.

De verschillende kisten werden in de werkplaats van NOE-Bekistingtechniek in Arkel voorgemonteerd en vervolgens naar de bouwlocatie getransporteerd.

NOE-Bekistingtechniek
NOE-Bekistingtechniek behoort nationaal en internationaal tot de meest toonaangevende aanbieders van innovatieve betonbekistingtechniek. Het bedrijf biedt een uitgebreid assortiment aan bekistingsystemen en bijbehorende dienstverlening op het gebied van bekistingtechniek. Tot het leveringsprogramma behoren wand-, vloer-, rand-, trap-, beton-, EPS-, kolom-, systeem- en funderingsbekistingen.

NOE-Bekistingtechniek b.v.
Postbus 25, 4240 CA Arkel
T.         0183 - 569 888
F.         0183 - 563 317
E.         info@noe.nl
W.        www.noe.nl
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl