Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

18 september 2015

Belangrijke stap op weg naar een revolverend fonds voor funderingsherstel

Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Dit staat in een voorstel van een brede werkgroep ‘funderingsproblematiek’ aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het  voorstel op hoofdlijnen gaat in op een gerichte aanpak van de financieringsproblematiek bij funderingsherstel.

In de voorgestelde aanpak kunnen huiseigenaren een lening uit een revolverend fonds krijgen voor hun funderingsherstelopgave. Dat is  belangrijk, omdat diverse huiseigenaren die herstel moeten en willen plegen, dat nu niet kunnen, omdat zij de benodigde financiering niet rondkrijgen door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning, in relatie tot de geldende financieringseisen. Hierdoor stagneren al langere tijd (collectieve) herstelprojecten. Daardoor volgt  verdere waardedaling en treedt verval van woningen en buurten in. Eerder is ingeschat dat in de komende 5 jaar al 1.100 – 1.400 woningen met funderingsherstel te maken kunnen krijgen.

Uitgangspunt voor de beoogde financiering is dat herstel van funderingen bij voorkeur per bouwblok gebeurt, waarbij de kwaliteit van onderzoek en herstel geborgd zijn. Het voorstel richt zich daarnaast ook op het zo veel mogelijk voorkomen van toekomstige vergelijkbare gevallen. Verder wordt uitgegaan van een publiek-private invulling van het fonds en een actieve rol  van betrokken gemeenten op het gebied van voorlichting, handhaving en regievoering.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft het voorstel ter bespreking voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarmee is een belangrijke stap gezet om het voorstel ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Bij een positieve reactie is er ruimte voor de werkgroep om door te werken aan het voorstel. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd:  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor NHG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

KCAF is  verheugd over de positieve stappen die er als publiek-private samenwerking tot op heden zijn gezet en is hoopvol gestemd over de verdere operationalisering van het voorstel.

Nadere Informatie: KCAFOok interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl