met bouwweb vind je meer!


 

14 maart 2019

Dick van Gameren benoemd als decaan faculteit Bouwkunde

Het College van Bestuur heeft prof. ir. Dick van Gameren met ingang van 1 april 2019 benoemd tot decaan van de faculteit Bouwkunde. Momenteel is hij voorzitter van de afdeling Architecture bij die faculteit.

Dick van Gameren studeerde Bouwkunde in Delft waar hij in 1988 cum laude afstudeerde. Hij had lange tijd zijn eigen architectenbureau; in 2013 werd hij partner bij Mecanoo architecten in Delft. In de loop der jaren realiseerde hij een groot aantal projecten, uiteenlopend van tentoonstellingsontwerpen tot stedenbouwkundige masterplannen. Zo ontwierp hij woongebouwen op onder meer IJburg, in het Oostelijk Havengebied en de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. In 2007 kreeg zijn ontwerp van de Nederlandse ambassade in Ethiopië de gerenommeerde Aga Khan Award. Dat is maar een van de vele onderscheidingen die hij ontving; onlangs nog won hij de Rijnlandse Architectuurprijs met zijn ontwerp voor het project Studentenhuisvesting Langebrug in Leiden. Sinds 2006 is hij hoogleraar Woningbouw aan de faculteit Bouwkunde en hij vervult 10 jaar de rol van voorzitter van de afdeling Architecture. Hij geeft daar onder andere leiding aan een internationaal onderwijs- en onderzoeksnetwerk dat zich richt op de problematiek van betaalbare woningbouw in explosief groeiende steden in Azië en Afrika.

Het College van Bestuur is ingenomen met de benoeming. “Ik ben ervan overtuigd dat we in Dick van Gameren de juiste persoon gevonden hebben om als verbinder de samenwerking zowel binnen de faculteit als met andere faculteiten en daarbuiten te vergroten. Onder zijn leiding kan de faculteit Bouwkunde zich toeleggen op maatschappelijke vraagstukken als de enorme woningbouwopgave en de verduurzaming van bestaand stedelijk gebied,” aldus Rector Magnificus/Collegevoorzitter Tim van der Hagen. Van Gameren gaat die uitdaging graag aan: “Er spelen urgente vraagstukken in binnen- en buitenland waar we als internationaal gerenommeerde faculteit een leidende rol in kunnen spelen. Denk aan de explosieve groei van steden in een groot deel van de wereld, maar ook in Nederland. Het mooie van deze faculteit is dat we heel veel disciplines in huis hebben die gaan over de ruimtelijke inrichting. Laten we ons daarom gezamenlijk op die uitdagingen richten.”

Professor Van Gameren volgt professor Bert Geerken op, die sinds 15 juni 2018 interim-decaan is. Het College van Bestuur dankt professor Geerken hartelijk voor de inzet waarmee hij de afgelopen tijd heeft opgetreden als interim-decaan.

 

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

Glasbok - transport van glas

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 
.

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2021 bouwweb